Babymotorik. (Hold oprettes efter behov)

Indholdet vil være:
Motorik og sanseintegration, de primære sanser, rogivende massage, babymassage, babyyoga, rytmik, sanglege, remser og bevægelse der stimulerer den naturlige motoriske udvikling.

Alder: fra 3 mdr. Undervisningen tilpasses babyernes alder og udvikling.

Pris:500,-kr.
Min. 6 deltagere og max. 12 pladser.
Tilmelding på 61680689.

_________________________________________________________

Organmassage (Visceral Manipulation) 

3-dags kursus: onsdag 23. september til fredag den 25. september 2020

Alle dage 9 – 16.00, hos Nordjysk Motorik v/ Ilse Lund Jensen, Kr.Koldsvej 6, 7950 Erslev / Mors
Underviser: Wilhelm Nussbaumer

➢ Pris: 4260,-kr. Depositum på 500,- opkræves ved tilmelding og tilbagebetales ikke ved afbud.
Der serveres frokost, kaffe /the og frugt/grønt på kurset, som er incl. I prisen. Kommer du i en afstand, så overnatning er et behov kan jeg anvise muligheder på øen eller du kan overnatte i kursuslokaler eller i lækre sheltere også ved kursuslokalerne.

➢ Tilmelding: senst den 9.september. Gennemførelse kræver min 8 deltagere. Tilmelding på ilse@nordjyskmotorik.dk eller 61680689

Kurset har som indlæringsmål:

  • At give grundlæggende indsigt i de indre organers funktioner og tilegne sig terapeutiske færdigheder til at diagnosticere ubalancer og spændinger.
  • At få demonstreret og afprøvet elementære viscerale teknikker gennem gensidige hands-on. Der arbejdes hovedsageligt med fordøjelsesorganer
  • At få indsigt i ”mavehjernenes ”univers.

Kurset er tilrettelagt for deltagere med praktisk erfaring i kropsterapi. Det er et grundkursus.

Hvad er Organmassage (Visceral Manipulation)

Visceral Manipulation har rødder i en fransk tradition for klassisk massage af de indre organer. Metoden er sidenhen blevet finjusteret og tager blidt fat i organernes fasciale strukturer og deres rytmiske bevægelser.

Organernes bevægelsesmønstre danner grundlag fo

 

r behandlingsformen. Hvert organ har sin egen, ofte muskulære arbejdsbevægelse, som kaldes motricity. Samtidig bevæges alle indre organer af åndedrættet, hvilket kaldes deres mobility, – det vil sige, at de danser i takt med diafragma-musklens bevægelse. Endvidere besidder organerne en særegen indre rytmisk bevægelse, visceral motility, som afspejler deres udviklingsforløb under tilblivelsen i embryostadiet.

Terapeuten ”tager hånd om” de enkelte organer og støtter dem blidt i en optimal udfoldelse af deres naturlige, rytmiske bevægelser, hvilket sikrer organernes perfekte virkemåde. Fasciale strukturer, som betyder meget for et organs placering og funktion, frigøres. Behandling af nerveforsyningen er ligeledes en vigtig del af terapien. Organterapi er forbundet med indsigt i mavehjernens fungeren, og med en viden om kost og ernæring, som skaber gode vilkår for mikrobiomet, så det producerer velvære i krop og sind.

 

 _______________________________________________________________________________________

Depression – Angst – Horton migræne – ADHD

Efteruddannelse for Kranio Sakral Terapeuter v/ Jens Dybdal

UGE 47. ONSDAG DEN 18. -FREDAG DEN 20. NOVEMBER.

På dette kursus undervises du i en dybere tilgang til i forvejen kendte og nye KST teknikker.
Fordybelsen giver dig mulighed for at forenkle klientbehandlingerne, idet du herved understøtter klientens egen evne til healing.

På kurset træner du også forskellige teknikker der kan få klienten til at give slip på gamle møsntre, samt at lokalisere og løsne blokeringer både fysisk og psykisk.

Målgruppe:
Kursuset henvender sig til personer der har praksis erfaring med Kranio Sakral terapi.

Kurset Indeholder:

  • KST særligt for klienter med depression og angst. Depression er en reaktion på et fortidigt tab og angst er en reaktion på et fremtidigt tab. Begge lidelser afspejler et sind der er sunket ned i fastlåste mønstre, i det ene tilfælde dvæler det ved fortiden, i det andet bekymrer det sig om fremtiden. I forhold til disse problematikker vil vi arbejde med teknikker der dæmper Default mode network, –  et styringssystem i centralnervesystemet der normalt hjælper os, men i forhold til depression og angst er systemet overaktiveret og reager derfor uhensigtsmæssigt.
  • KST særligt for klienter med Horton migræne. Denne form for Migræne handler også om et sind der er blevet fastlåst, – at Default mode network er overaktiveret.
  • KST særligt for klienter med ADHD hos teenagere og voksne. I forhold til klienter med denne diagnose vil vi træne teknikker der kan dæmpe et overaktiveret nervesystem og stille en ”ADHD diagnose”.
  • Hjernens samspil i forhold til de enkelte emner, herunder især, de væsentlige strukturer som Default mode network består af.
  • Træning af de mest almindeligt kendte teknikker: KST-rytmen, Arcing, Unwinding og energicyster i forbindelse grænse problematikker.
  • Øvelser til fordybelse, mindfulness, jordforbindelses-, centrerings- og grænseøvelser målrettet både behandler og klient.
  • Kendskab med teknikker og behandlings metoder som underviseren selv har udviklet, gennem brug af Unwinding til klienter med depression, angst, Horton migræne og ADHD. Underviser og Kranio Sakral terapeut Jens Dybdal har arbejdet med disse metode i mange år med særdeles gode resultater. Metoderne opdateres løbende i forhold til seneste viden om nervesystemet og anden udvikling inden for Kranio Sakral terapi.

Du får udleveret en kursusmappe med alle de teknikker der er gennemgået på kurset.
Kurset er på 27 lektioner svarende til 27 RAB point.

PRIS: 3000,- Kr. INCL. KAFFE, THE FRUGT, LET FORFRISKNING OG FROKOST.
Der er mulighed for at overnatte i Motorik huset, eller hjemme hos mig privat, hvis du har lang kørsels ej.

Sidste frist for tilmelding: 4. November. På 61680689 eller Ilse@nordjyskmotorik.dk

_____________________________________________________________________________________